RESPEKT KONSTRUIŠE, PROJEKTUJE I IZRADJUJE

  • Modele za slobodno livenje metala i livenje pod pritiskom.
  • Medicinski elevacioni stolovi za masažu i za kozmetičare.
  • Alate i elemente sistema za navodnjavanje i elemente bunarskih sistema.
  • Alate za ekstruziju gumenih profila (auto-industrija).
  • Alate za mikro liv.
  • Alate za zapreminsko plastično oblikovanje polimera i metala.
  • Alate za štancanje lima.
  • Alate za brizganje polimera.
  • Alate za vulkanizaciju gume.
  SPECIJALNI STOLOVI
  Specijalni elektro pneumatski,trakcioni stolovi,za lecenje kičmenih tegoba.
  PRERADA HRANE
  Specijalne mašine i automate iz oblasti prerade hrane (pakerice, vakumirke, zatvaračice, pakovanje u inertnom gasu.)
  IZRADA POSTUPAKA
  Izrada tehnolokih postupaka, saveti, izbor optimalnih materijala za termičku obradu čelika.
  PRERADA PROFILA
  Specijalne mašine i automate iz oblasti prerade gumenih profila.