Usluge

  • Maišnsko konstruisanje i projektovanje
  • Remontuje stare i izradjuje nove mašine i alate
  • Priprema za mainiranje elemenata
  • Kreiranje 3D CAD modela iz postojećih skica i crteža,kao i stvaranje novih.
  • Modele za slobodno livenje metala i livenje pod pritiskom.
  • Medicinski elevacioni stolovi za masažu i za kozmetičare.
  • Alate i elemente sistema za navodnjavanje i elemente bunarskih sistema.
  • Alate za ekstruziju gumenih profila (auto-industrija).
  • Alate za mikro liv.
  • Alate za zapreminsko plastično oblikovanje polimera i metala.
  • Alate za štancanje lima.
  • Alate za brizganje polimera.
  • Alate za vulkanizaciju gume.