Alati

  ALAT za BRIZGANjE

  nala za kai torbica, odevnih predmeta i druge galanterije. Dva gnezda, sa dve forme, (muka i ženska). Brizga se Polokarbonat težina 1+2=3gr.Dimenzije zatvorenog alata su: 168x220x200mm.

  ALAT za BRIZGANjE

  Držača za kablove. Sadrži dva gnezda i osam delova grupisanih oko istog ulivnog sistema koji je uravnotežen. Predvicen je Polikarbonat za brizganje težina ukupnog brizganog “grozda” je 19gr.
  Alat sadrži i elemente za
  formu unutranjeg navoja na dracu kablova. Dimenzija alata je:
  160x140x180mm.

  ALAT za BRIZGANjE

  Držača za kablove. Sadrži dva gnezda i osam delova grupisanih oko istog ulivnog sistema koji je uravnotežen. Predvicen je Polikarbonat za brizganje težina ukupnog brizganog “grozda” je 19gr.
  Alat sadrži i elemente za
  formu unutranjeg navoja na dracu kablova. Dimenzija alata je:
  160x140x180mm.