Navodnjavanje

  KIŠNA KRILA

  Cevi sistema su od PVC-a, dužine su umnožak sa 6m. Precnici su 63, 75, 90 i 110mm. Spojnice cevi, napravljene od aluminijuma, su kompaktne, pouzdane i omogućuju veoma lako formiranje kinog krila. Gumice su manžetne, koje pri delovanju pritiska vode, čine da spoj postaje nepropustan, a pri isključenju pritiska, spojevi služe za pražnjenje sistema. Redukcione racve, služe i za priključivanje kinih “topova” u kino krilo. Kombinacija cevovoda, redukcionih račvi “topova” i rasprskivaca, pruža nove kreativne mogućnosti. Cevovodi prečnika Fi90 i Fi110mm, su pogodni za transport do TIFONA. RESPEKT proizvodi i ostale delove, potrebne za ispravno funkcionisanje, kao to su zavrne kape, ubodni aluminijumski nosači za rasprskivace, priključna creva i drugo.

  RAS 1
  Rasprskivač, sa bistabilnim trouglom, kao pokretačem. Napravljen od polikarbonata, izuzetne otpornosti na mehanička otećenja, vrlo povoljan raspored kienja, kapacitet 2,5m3/h, pritisak 2-3Mpa, domet u krugu od 26m. Najpovoljniji raspored u kinom krilu je na 15x15m.


  RAS.2
  Rasprskivač, sa bistabilnim trouglom, kao pokretačem. Napravljen od polikarbonata, izuzetne otpornosti na mehanička otećenja, vrlo povoljan raspored kienja, kapacitet 3,3m3/h, pritisak 5-6Mpa, domet u krugu od 32m. Najpovoljniji raspored u kinom krilu je na 20x20m.

  RAS na Al stativu

  Ugaono-podesivi kni top

  Bunarski filteri

  Redukcioni elementi kinih krila

  Zavrtne kape na kinim krilima

  PLUG

  ZA VAĐENjE SADNICA

  Oruđe za rad u rasadnicima voćaka, služi za podrivanje korena voćki namenjenih za vađenje i presađivanje. Sam plug izrađen je od kvalitetnog čelika okaljenog na 45-50 Hrc sa točkom za stabilizaciju i dubinu (ili bez njega). Kačenje se može prilagoditi na različite traktore. Prilikom vađenja sadnica, plug odseca centralnu žilu korena na zadatoj dubini. Plug za vađenje sadnica se može podesiti da podriva voćke na dubini do 40sm.

  Dimenzije 2100x1100x530/1160mm.