Za gumu i od gume

  UNIVERZALNA ELEVAVACIONA KOLICA

  Za transport do magacina za starenje. Poseduju pneumatiku za podizanje, kao i kuglične klizače za Al palete, upravljanje sa obe osovine, manevrisanje na malom prostoru.

  CEONE ZAKRPE i SASTAVLjANjE

  Profila sa PoliOliForm trakom. Posle ručnog postavljanja krajeva profila u ležišta, mašina sama zagreje i zatvori krajeve ili sastavi profile, odsecajući višak

  UZDUžNO i POPRECNO ISECANjE

  Dugackih partija na gumenom profilu. Kontrola je pod PLC-om a podešavanje razlicitih isecanja vrši se krajnjim magnetnim prekidacima.

  CEONO SPAJANjE PROFILA

  Vulkanizacijom gumene trake,sa odsecanjem viska.

  KONTROLA ZATEGNUTOSTI

  Niti. Uredjaj greje nit koja ulazi u ekstrider i kontroliše njenu zategnutost sa +-2gr.

  PNEUMATSKA SECKA

  za secu gimenih profila za auto industriju.

  BUšENjE i PROREZIVANjE

  Profila za GOLF 2 .Seca na meru i bušenje sa prorezivanjem u jednom hodu.

  LEPTIR VENTIL

  Sa gumom otpornom na kiseline za procese u termoelektranama.

  VALjAONICKI STAN

  za formiranje žicane armature profila od gume.

  UVODNIK za JEZGRO

  Gumenog profila. Korišcen na ekstruderima GUMAPLAST-a Indjija.

  GUMENI LEžAJEVI

  ROLNE ZA TRANSPORT

  KANDžASTE SPOJNICE

  OPTURATOR za VODOVODE

  šEšIRASTE SPOJNICE

  PERIFLEX SPOJNICA

  MEMBRANE ZA KISELINE

  GUMENA TURBINA